Giới thiệu sách "Tuning Innovation with Biotechnology" của GS. Dong Hwa Kim

Giáo sư Kim Dong Hwa, giám đốc Trung tâm chuyên gia Hàn Quốc (KEC) và là giảng viên Khoa Điện – Điện tử trường Đại học Tôn Đức Thắng, vừa xuất bản quyển sách chuyên khảo nhan đề “Tuning Innovation with Biotechnology”.

Nội dung của quyển sách là tập hợp các kết quả nghiên cứu về các hệ thống điều khiển thông minh sử dụng các thuật toán tối ưu hóa lấy ý tưởng từ các hiện tượng sinh học phổ biến trong tự nhiên, ví dụ như các giải thuật miễn dịch (immune algorithm - IM), tối ưu hóa bầy đàn (particle swarm optimization - PSO), tối ưu dựa theo hoạt động sống của vi khuẩn  (bacterial foraging - BF), cũng như các giải pháp kết hợp các giải thuật này để cải thiện chất lượng các hệ thống điều khiển, các robot thông minh, … Cụ thể, quyển sách này sẽ bàn về lý do nghiên cứu cũng như nền tảng lý thuyết về các hệ thống thông minh, đồng thời minh họa cách tiếp cận theo phương pháp “miễn dịch” (IM-based) để ước lượng các tham số cần thiết cho việc thiết kế một hệ thống thông minh. Quyển sách này cũng giới thiệu phương pháp hiệu chỉnh thông minh tối ưu bằng cách kết hợp giải thuật di truyền (genetic algorithm – GA) và giải thuật tối ưu bầy đàn (particle swarm optimization - PSO), đồng thời minh họa việc ứng dụng giải thuật kết hợp GA-PSO này vào vấn đề hiệu chỉnh thông minh cho hệ thống điều khiển vector.

Sau đây là một số thông tin về quyển sách:

Tác giả: Prof. Dong Hwa Kim (Ton Duc Thang University)

Số trang: 232 

Nhà xuất bản: Pan Stanford; 

Ngày xuất bản: 20/12/2017

Ngôn ngữ: tiếng Anh

ISBN-10: 9814745359

ISBN-13: 978-9814745352

Sách có bán tại trang web của Amazon hoặc của nhà xuất bản CRC Press (Taylor & Francis Group):

https://www.crcpress.com/Tuning-Innovation-with-Biotechnology/Kim/p/book/9789814745352

https://www.amazon.com/Tuning-Innovation-Biotechnology-Dong-Hwa/dp/9814745359