[DT-VT] Lịch nộp báo cáo đồ án HTN và chuyên ngành

Thời gian nộp cuốn đồ án về bộ môn: ngày 29-4-2019 từ 8h đến 3h chiều, để trên bàn thầy Tân, kí tên khi nộp và phải đầy đủ giấy tờ liên quan theo yêu cầu.

Thời gian check đạo văn từ ngày 28-4-2019 đến 4-5-2019 ( Thầy Vinh sẽ email và yêu cầu các bạn nộp)

Thời gian báo cáo đồ án từ 6-5-2019 đến 11-5-2019, khi đi bảo vệ đem theo tờ Rubric chấm điểm, điền đầy đủ thông tin trên tờ Rubric như ngày tháng năm, họ tên và MSSV, họ tên GVHD và GVPB.

Download tờ Rubric chấm điểm TẠI ĐÂY