[DT-VT] Lịch bảo vệ đồ án HTN

HD1: Thứ 3 ngày 7-5 bao gồm SV của Thầy Nam + Cô Hạnh bắt đầu lúc 9h30  

HD2: Thứ 3 ngày 7-5 bao gồm SV của Thầy Khoa + Thầy Đức bắt đầu lúc 13h 

HD3: Thứ 4 ngày 8-5 bao gồm SV của thầy Thoại + thầy Vinh bắt đầu lúc 13h30

HD4: Thứ 4 ngày 8-5 bao gồm SV của thầy Tam + thầy Thịnh bắt đầu lúc 15h

HD5:  Thứ 5 ngày 9-5 bao gồm SV của thầy Phương + thầy Tân bắt đầu lúc 15h

HD6: thứ 5 ngày 9-5 bao gồm SV của thầy Hưng + thầy Nhân bắt đầu lúc 15h

P/S: SV khi đi bảo vệ nhớ điền thông tin đầy đủ vào tờ Rubric, bao gồm họ tên + MSSV + Tên đề tài sau đó ịn ra mang theo để bảo vệ!

Phòng bảo vệ: D904.