[DT-VT] Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử - Viễn thông:

  • Danh sách GV phản biện (xem TẠI ĐÂY)
  • Danh sách 7 hội đồng (thông báo sau)
  • Thời gian: 24/01/2018 và 28/01/2018 (dự kiến)
  • Địa điểm: (thông báo sau)