[DT-VT] Danh sách và lịch bảo vệ 50% DATN

Lịch bảo vệ DATN - 50% (phòng D904)

Ca Thứ 2, 27/05/2019 Thứ 3, 28/05/2019 Thứ 4, 29/05/2019 Thứ 5, 30/05/2019 Thứ 6, 31/05/2019
1     T. Tam T. Hưng, T. Nhân  
2 T. Khoa (C117)   C. Hạnh T. Hưng, T. Vinh C117, T. Nhân  
3   T. Đức Đặng T. Công Thịnh T. Phương, T. Nam  
4     T. Công Thịnh T. Phương, T. Nam  
 
Danh sách SV và GVPB xem TẠI ĐÂY