Diễn đàn kết nối cộng đồng - Asian Undergraduate Summit 2023

Diễn đàn kết nối cộng đồng - Asian Undergraduate Summit 2023 

Thời gian: 9 - 23, Tháng 7, 2023

Địa điểm: NUS College, National University of Singapore

AUS là hội thảo thường niên kéo dài 2 tuần dành cho sinh viên quốc tế, được tổ chức bởi NUS College (NUSC) và được tài trợ bởi Temasek Foundation. Diễn đàn thu hút sinh viên từ các trường đại học trên khắp ASEAN và các tổ chức giáo dục tại Singapore. Diễn đàn hướng đến việc tạo ra một nền tảng hợp tác của tuổi trẻ ASEAN để khám phá các vấn đề trong khu vực và thúc đẩy sự thay đổi thông qua thiết kế và thực thi các giải pháp. Toàn bộ chi phí ăn ở sẽ được tài trợ bởi hội thảo.

Chi tiết xem thêm TẠI ĐÂY

AUS