Đăng ký lễ tốt nghiệp

Thân chào các Anh/Chị Cựu sinh viên
Nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Lễ tốt nghiệp (đại học, thạc sĩ cho người tốt nghiệp từ tháng 01/2020 đến tháng 02/2022) dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 4, 5/2022.
Nhà trường triển khai đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp với nội dung chi tiết theo đường link:
Thời gian đăng ký: từ ngày 03/3/2022 đến hết ngày 20/3/2022.
Riêng đối với các sinh viên, thạc sĩ tốt nghiệp đợt tháng 4/2022 sẽ triển khai đăng ký trong tháng 4/2022.
Trân trọng./.