Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Kỹ năng an toàn điện” năm học 2021-2022

Nhằm củng cố lại kiến thức về các kỹ năng an toàn điện cũng như tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho sinh viên trong dịp đầu năm học mới, nay Khoa Điện – Điện tử tổ chức cho sinh viên tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Kỹ năng an toàn điện”, cụ thể như sau:

- Đối tượng tham gia: sinh viên khóa 22, 23, 24 Khoa Điện - Điện tử.

- Thời gian tổ chức : 9h00 ngày 27/09/2021 đến 23h59 ngày 30/09/2021.

- Hình thức: trắc nghiệm trực tuyến qua hệ thống google form (sinh viên đăng nhập bằng email sinh viên để làm bài).

- Chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/feee.tdtu.edu.vn/posts/2991756607736861

ATD