Cuộc thi "Matlab và ứng dụng"

Căn cứ theo tờ trình số 209/TTr – ĐĐT ngày 04/11/2021 đã được BGH Nhà trường phê duyệt về việc tổ chức cuộc thi “MATLAB và ứng dụng”, nay Khoa Điện – Điện tử thông báo đến sinh viên như sau:

 1. Đối tượng tham gia: sinh viên Khoa Đ-ĐT khóa 24 trở về trước (đã học MATLAB)
 2. Hình thức: sinh viên làm bài trên phần mềm MATLAB và nộp bài thi trực tuyến.
 3. Thời gian: ngày 18 – 21/11/2021 (sinh viên đăng ký dự thi theo ngày cụ thể).
 4. Link đăng ký: https://forms.gle/gEyR8wgKnN9HXLLv5 (hạn chót đăng ký: hết ngày 16/11/2021)
 5. Nội dung cuộc thi:
 • Sinh viên vận dụng các kiến thức đã học vào bài toán ứng dụng
 • Đề thi có 2 câu và sinh viên thực hiện trên phần mềm MATLAP.
 • Sinh viên nộp bài qua google form theo hướng dẫn đính kèm chung đề thi sẽ được gửi qua email vào 8h55 ngày sinh viên đăng ký thi.
 • Sinh viên sẽ bắt đầu làm bài từ 9h00 và phải nộp bài thi trước 18h00 theo ngày sinh viên đăng ký.
 1. Cơ cấu giải thưởng:
 • 01 giải nhất: 300.000 VNĐ và giấy khen.
 • 01 giải nhì: 200.000 VNĐ và giấy khen.
 • 02 giải ba: mỗi giải gồm 150.000 VNĐ và giấy khen.
 • 02 giải khuyến khích: mỗi giải gồm 100.000 VNĐ và giấy khen.

Trân trọng./.

MAtalab