Chương trình trại hè quốc tế 3E+ năm 2019 của trường ĐH Wroclaw, Ba Lan