Buổi giới thiệu trường Đại học Quốc lập Thành Công – Đài Loan, Khoa Điện – Điện tử và Khoa học máy tính (EECS-NCKU) và phỏng vấn học bổng sau đại học

Trong khuôn khổ hợp tác giữa các ĐH Tôn Đức Thắng với College of Electrical Engineering & Computer Science (EECS) – National Cheng-Kung University (NCKU), các giáo sư NCKU sẽ giới thiệu EECS và phỏng vấn học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ cho sinh viên các ngành Điện - Điện tử, Cơ điện tử, CNTT và KH&KT Máy tính.

Thời gian và địa điểm như sau:

Tên trường

Thời gian

Địa điểm

ĐH Tôn Đức Thắng

10:30 ngày 29/11

19 Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TpHCM

Đây là cơ hội rất tốt cho các bạn tìm kiếm học bổng và thầy hướng dẫn. NCKU là đại học xếp thứ 2 của Đài Loan và thứ nhất trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật. NCKU nằm trong tốp 100 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đoàn EECS-NCKU sang lần này gồm 5 giáo sư:

NCKU Delegates:

1. Dean, Prof. Wei-Chou Hsu, College of Electrical Engineering and Computer Science

2. Vice Dean, Prof. Tsorng-Juu Liang, College of Electrical Engineering and Computer Science

3. Chair Prof. Hong-Tzer Yang, Department of Electrical Engineering.

4. Chair Prof. Hung-Yu Kao, Department of Computer Science and Information Engineering.

5. Prof. Ing-Chao Lin, Department of Computer Science and Information Engineering.

Thông tin về cơ hội học bổng có thể tìm thấy tại link: https://admissions.oia.ncku.edu.tw/ Các ứng viên phỏng vấn thành công có thể nộp hồ sơ online cho NCKU từ tháng 1-3/2018 và nhập học tháng 9/2019.

Nếu các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử, Cơ điện tử, CNTT và KH&KT Máy tính muốn đăng ký phỏng vấn Thạc sĩ, Tiến sĩ có thể điền thông tin cá nhân vào link sau: https://goo.gl/k5YhcD

Thông tin về các Giáo sư có thể tìm thấy tại link: https://goo.gl/kts4wL