Tuyển sinh đại học

Ngày 16/04/2019
Nhằm giúp thí sinh các tỉnh nói trên có thêm thông tin về tuyển sinh năm học 2019-2020, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh trực tuyến.
Ngày 22/03/2019
Năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 08 mã ngành Điện - Điện tử, đặc biệt tuyển sinh ngành “Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá” được giảng dạy và học tập 100% bằng tiếng Anh và tuyển sinh chương trình du học luân chuyển campus.