Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 06/2020

Phòng Sau đại học thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 06/2020 như sau:

STT

Nội dung

Thời gian ban đầu

Thời gian điều chỉnh

1

Thời gian kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

02/05/2020

27/06/2020

2

Thời gian tổ chức thi tuyển sinh

06-07/06/2020

01-02/08/2020

3

Thời gian thông báo điểm chuẩn, kết quả xét tuyển và danh sách trúng tuyển

25/06/2020

20/08/2020

4

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhập học

10-11/07/2020

05-06/09/2020