Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sỹ Khoa Điện - điện tử (Đợt 2 - tháng 12/2019)

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ2019

(Đợt 2– Tháng 12/2019)

 

 1. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: 

Chuyên ngành

Mã CN

Chỉ tiêu

Kỹ thuật điện

9520201

05

 1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: XÉT TUYỂN
 2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:
  1. Về văn bằng: Đáp ứng 01 trong các điều kiện văn bằng sau:
 • Tốt nghiệp thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngànhđăng ký dự tuyển;
 • Tốt nghiệp đại học loại khátrở lên đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngànhđăng ký dự tuyển;
 • Tốt nghiệp thạc sĩ/tiến sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thứctrong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
  1. Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh): Đối với công dân Việt Nam, có một trong những văn bằng, chứng chỉ hoặc minh chứng về năng lực ngoại ngữ dưới đây:
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập phải là tiếng Anh;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên Ngành ngôn ngữ Anh; 
 • Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ IELTS 5.0 hoặc TOEFL iBT 45, hoặc PET/FCE 160 trở lên (trong thời hạn 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).
 • Có 02 công bố khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục các tạp chí ISI/Scopus trong thời hạn 03 năm tính từ ngày xuất bản đến ngày đăng ký dự tuyển (trong vai trò là tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài).
  1. Về thâm niên công tác:
 • Được đăng ký dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học loại khá trở lên.
  1. Về công bố báo cáo khoa học:
 • Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học loại khá: 01 bài báo công bố trên tạp chí ISI/Scopus (tác giả thứ nhất hoặc tác giả gửi bài).
 • Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩ/tiến sĩ hoặc đại học loại giỏi: 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 1. ĐĂNG KÝ HỒ SƠ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ
  1. Đăng ký dự tuyển trên website http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn
  2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:
 1. 01Phiếu đăng ký dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ;
 2. 02Lý lịch khoa học (có dán ảnh đóng dấu giáp lai lên ảnh, xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương cư trú);
 3. 01Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan (nếu có);
 4. 01bản photo văn bằng đại học và thạc sĩ (nếu có); 
 5. 01 bản photobảng điểm đại học và thạc sĩ (nếu có);
 6. 01bản photo văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ;
 7. 01bản cam kết;
 8. 03bản photo bài báo gồm: bìa, mục lục và nội dung bài báo công bố quốc tế trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 9. 02thư giới thiệu của chuyên gia (bản gốc);
 10. 06bản photo bài luận dự định nghiên cứu;
 11. 01giấy xác nhận thâm niên công tác (nếu có yêu cầu chuyên ngành đăng ký dự tuyển);
 12. 01Phiếu khám sức khỏe (còn giá trị trong thời hạn 06 tháng và có đóng dấu ảnh);
 13. 04ảnh 3×4 cm (đúng kích cỡ, ảnh chụp cách ngày đăng ký dự tuyển không quá 6 tháng).
  1. Nộp hồ sơ dự tuyển: hạn chótngày 02/11/2019
  2. Phí đăng ký xét tuyển: 750.000 đồng
  3. Phí bảo vệ đề cương: 750.000 đồng
 14. LỊCH XÉT HỒ SƠ, BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN (dự kiến):
 • Xét hồ sơ dự tuyển:                         15/11/2019
 • Bảo vệ đề cương nghiên cứu:          02, 03/12/2019
 • Công bố kết quả trúng tuyển:           20/12/2019
 1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
 • Thời lượng và thời gian đào tạo (dự kiến):
  • 36 tháng, từ 01/2020 – 01/2023(đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp thạc sĩ trở lên) 
  • 48 tháng, từ 01/2020 – 01/2024(đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học)
 • Lịch học và nghiên cứu (dự kiến): tập trung toàn thời gian
 1. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG:được công bố trên website Phòng Sau đại học.
 2. DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ NGÀNH KHÁC

Tên chuyên ngành đạo tạo

 

Ngành đúng, ngành phù hợp

 

Ngành gần/ngành khác

 

Các môn học bổ sung kiến thức

KỸ THUẬT ĐIỆN (9520201)

Đối tượng có văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ:

 • Kỹ thuật điện (8520201)
 • Hệ thống điện;
 • Kỹ thuật điện – điện tử;
 • Điện công nghiệp;
 • Kỹ thuật điện lạnh.

Đối tượng có văn bằng tốt nghiệp thạc sĩ các chuyên ngành sau đây:

 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; (8520216);
 • Kỹ thuật điện tử (8520203); 

Kỹ thuật viễn thông (8520208);

Yêu cầu: Hoàn thành 06 tín chỉ, bao gồm các học phần tự chọn sau:

 • Điều khiển thông minh (3 tín chỉ);
 • Tối ưu hóa và ổn định HTĐ (3 tín chỉ);
 • Tự động điều khiển truyền động điện (3 tín chỉ);
 • Động lực học và điều khiển robot (3 tín chỉ);
 • Năng lượng tái tạo và ứng dụng (3 tín chỉ);
 • Truyền thông vô tuyến nâng cao (3 tín chỉ);
 • Mạng không dây (3 tín chỉ);
 • Xử lý tín hiệu thống kê (3 tín chỉ).

Đối tượng có văn bằng tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên:

Kỹ thuật điện (7520201);

 

Yêu cầu: Hoàn thành 35 tín chỉ, bao gồm các học phần sau:

Học phần bắt buộc (14 tín chỉ):

 • Điều khiển thông minh (3 tín chỉ);
 • Tối ưu hóa và ổn định hệ thống điện (3 tín chỉ);
 • Cấu trúc và vận hành thị trường điện (3 tín chỉ);
 • Phương pháp NCKH (2 tín chỉ);
 • Triết học Mác – Lênin (3 tín chỉ);

Học phần tự chọn (21 tín chỉ):

 • Điện tử công suất nâng cao và ứng dụng (3 tín chỉ);
 • Tự động điều khiển truyền động điện (3 tín chỉ);
 • Năng lượng tái tạo và ứng dụng (3 tín chỉ);
 • Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện nâng cao (3 tín chỉ);
 • SCADA và Tự động hóa trạm điện (3 tín chỉ);
 • Lưới điện thông minh (3 tín chỉ);
 • Truyền tải điện AC linh hoạt và truyền tải điện DC (3 tín chỉ);
 • Quản lý hộ tiêu thụ (3 tín chỉ);
 • Quản lý chất lượng điện năng (3 tín chỉ);
 • Phân tích độ tin cậy và quản lý rủi ro trong hệ thống điện (3 tín chỉ);
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng  (3 tín chỉ);
 • Phân tích và quản lý dự án năng lượng  (3 tín chỉ);
 • Giải tích hệ thống điện  (3 tín chỉ);
 • Chuyên đề nghiên cứu về các công nghệ mới trong Kỹ thuật điện (3 tín chỉ);
 • Chuyên đề nghiên cứu về An toàn điện và độ tin cậy (3 tín chỉ);
 • Chuyên đề nghiên cứu về đo lường và giám sát điện năng tự động trên lưới điện (3 tín chỉ);
 • Chuyên đề nghiên cứu về tiết kiệm điện, năng lượng tái tạo, và bảo vệ môi trường  (3 tín chỉ);
 • Chuyên đề nghiên cứu về thị trường điện (3 tín chỉ).

 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ các văn phòng tư vấn tuyển sinh:

Phòng sau đại học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng A.0305, Nhà A)

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Lịch làm việc thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00

Điện thoại: (028) 3775 5059.Hotline:0944 314 466

Email: tssdh@tdtu.edu.vnWebsite:http://grad.tdtu.edu.vn

Lâm Đồng: Cơ sở Bảo Lộc, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Đường Nguyễn Tuân, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:(0263) 3922 888 – 3967 888

Email: cosobaoloc@tdtu.edu.vnWebsite: http://baoloc.tdtu.edu.vn

Khánh Hòa: Phân hiệu Nha Trang, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:(0258) 3837 485

Email: phanhieunhatrang@tdtu.edu.vn. Website: http://nhatrang.tdtu.edu.vn

Cà Mau: Cơ sở Cà Mau, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Đường Mậu Thân, Khóm 6, P. 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: (0290) 3590 924

Email: cosocamau@tdtu.edu.vn.Website:http://camau.tdtu.edu.vn