Tuyển sinh đại học 2019

Năm 2019, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 08 mã ngành Điện - Điện tử, đặc biệt tuyển sinh ngành “Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá” được giảng dạy và học tập 100% bằng tiếng Anh và tuyển sinh chương trình du học luân chuyển campus. Thông tin cụ thể như sau:

Stt

Tên ngành/

chuyên ngành

Mã ngành/

chuyên ngành

Ghi chú

Chi tiết

1

Kĩ thuật điện

F7520201

Chương trình chất lượng cao, dạy - học kết hợp bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM

Vui lòng xem tại đây

2

Kĩ thuật điện

7520201

Chương trình tiêu chuẩn, dạy-học bằng tiếng Việt tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM

Vui lòng xem tại đây

3

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

FA7520216

Chương trình chất lượng cao, dạy - học hoàn toàn bằng tiếng Anh tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM.

Vui lòng xem tại đây

4

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

F7520216

Chương trình chất lượng cao, dạy - học kết hợp bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM

Vui lòng xem tại đây

5

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

7520216

Chương trình tiêu chuẩn, dạy-học bằng tiếng Việt tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM

Vui lòng xem tại đây

6 Kĩ thuật điện tử - viễn thông F7520207 Chương trình chất lượng cao, dạy - học kết hợp bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM Vui lòng xem tại đây
7

Kĩ thuật điện tử - viễn thông

7520207 Chương trình tiêu chuẩn, dạy-học bằng tiếng Việt tại cơ sở Tân Phong, TP.HCM Vui lòng xem tại đây
8 Kĩ thuật điện - điện tử K7520201 Chương trình đại học hình thức du học luân chuyển campus giữa TDTU (Việt Nam) và Saxion (Hà Lan). Sinh viên nhận được 02 bằng cử nhân sau khi hoàn thành chương trình (2.5 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng, 1.5 năm học tại ĐH Saxion). Vui lòng xem tại đây

 

Phương thức xét tuyển

Ba (03) phương thức xét tuyển được TDTU áp dụng trong năm 2019: vui lòng xem tại đây.