TS. Võ Phú Thoại

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: vophuthoai@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Đại học Dayeh, Đài Loan, 2012 - 2015.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2007 - 2009.
  • Cử nhân, Trường đại học Kĩ thuật Công nghệ, Tp. Hồ Chí Minh, 1998 - 2002.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2002 - 2003: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Năm 2009 - 2012: Giảng dạy tại trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Năm 2012 - 2015: Nghiên cứu sinh tại trường đại học Dayeh, Đài Loan
  • Năm 2015 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Digital Image Processing, Chip Design with FPGA, Fuzzy Control

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1] Thoai Phu Vo and Joy Iong-Zong Chen, “Reducing computational overhead by improving the CRI and IRI implication step” Journal of Control Science and Engineering, Volume 2015, Article ID 725258.

B. Hội nghị

[1] T. T. Dang, T. D. Vu and T.P. Vo, “Adaptive Cross-Point Regions for Lossless Images Compression”, The 3rd International conference on The Development of Biomedical Engineering, Hochiminh city, Vietnam, January 11-14th, 2010.