TS. Trần Thanh Phương

Phó Khoa Điện - Điện tử
Trưởng bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: tranthanhphuong@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

 • Tiến sỹ, Purdue University, West Lafayette, IN – U.S.A, 2007 - 2013.
 • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2003 - 2005.
 • Cử nhân, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1997 - 2002.

Quá trình hoạt động chuyên môn

 • Năm 2002 - 2007: Giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tp. HCM
 • Năm 2007 - 2013: Nghiên cứu sinh tại Purdue University, West Lafayette, IN – U.S.A.
 • Năm 2014 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. HCM.

Lĩnh vực nghiên cứu

Lý thuyết thông tin, xử lý số tín hiệu, Thông tin vô tuyến, Tối ưu hóa trong hệ thống thông tin.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Sách

 1. Duy V. H., Dao T. T., Zelinka I., Kim S. B. and Phuong T. T. (Editors), "AETA 2017 - Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application", Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 465, Springer International Publishing, 2017.
 2. Phạm Hồng Liên, Đặng Ngọc Khoa, Trần Thanh Phương, “MATLAB và ứng dụng trong Viễn thông”, TP. HCM: NXB. ĐH Quốc gia TP. HCM, 2007.

B. Tạp chí 

 1. Nguyen T.N., Tran P.T., Nguyen H-S., Do D-T., and Voznak M., ‘‘On the Performance of a Wireless Powered Communication System Using a Helping Relay’’, Radioengineering, vol. 26, no. 3, pp. 860-868, 2017.
 2. Nguyen Doan Quoc Anh, Hsiao-Yi Lee, Tran Thanh Phuong, Nguyen Huu Khanh Nhan, Tran Hoang Quang Minh and Truong Huu Ly, ‘‘Y2O3:Eu3+ phosphor: a novel solution for an increase in color rendering index of multi-chip white LED packages’’, Journal of the Chinese Institute of Engineers, 2017.
 3. Nguyen T.N., Duy T.T., Luu G-T, Tran P.T., and Voznak M., ‘‘Energy Harvesting-based Spectrum Access with Incremental Cooperation, Relay Selection and Hardware Noises’’, Radioengineering, vol. 26, no. 1, pp. 240-250, 2017.
 4. Nguyen T.N., Duy T.T., Tran P.T., and Voznak M., “Performance Evaluation of User Selection Protocols in Random Networks with Energy Harvesting and Hardware Impairments”, Advances in Electrical and Electronic Engineering, vol. 14, no. 4, pp. 372-377, 2016.
 5. Nguyen T.N., Do D.T., Tran P.T., and Voznak M., “Time Switching for Wireless Communications with Full-Duplex Relaying in Imperfect CSI Condition”, KSII Transactions on Internet and Information Systems, vol. 10, no. 9, pp. 4223-4239, 2016. 
 6. Tran P.T., “Optimization of Power Allocation and Sum Rate in MIMO Relay Networks”, Advances in Smart Systems Research, vol. 4, no. 1, pp. 44-60, 2015. 

C. Hội nghị

 1. Nguyen T.N., Tran P.T., Voznak M., and Behan L., ‘‘Performance of Time Switching Based Energy Harvesting for Amplify-and-Forward Half-Duplex Relaying with Hardware Impairment’’, 27th International Conference Radioelektronika (Radioelektronika 2017), Brno, Czech Republic, 2017.
 2. Tin P.T., Duy T.T., Tran P.T., and Voznak M., ‘‘Secrecy Performance of Joint Relay and Jammer Selection Methods in Cluster Networks: With and Without Hardware Noises’’, Proceedings of 3nd International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications (AETA 2016), South Korea, 2016. 
 3. Nguyen T.N., Tran P.T., Nguyen H.S., Nguyen T.Q.T., and Voznak M., ‘‘On the Performance of Energy Harvesting for Decode-and-Forward Full-Duplex Relay Networks in Imperfect CSI Condition’’, Proceedings of 3nd International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications (AETA 2016), South Korea, 2016. 
 4. Nguyen T.N., Tran P.T., Hoang H.G., Nguyen H.S., and Voznak M., ‘‘On the Performance of Decode-and-Forward Half-Duplex Relaying with Time Switching Based Energy Harvesting in the Condition of Hardware Impairment’’, Proceedings of the International Conference on Advances in Information and Communication Technology (ICTA 2016), Vietnam, 2016. 
 5. Tran P.T., “Optimization of Mobility Control in Mobile Wireless Networks for Energy Saving”, Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications, AETA 2015, Vietnam, 2015. 
 6. Nguyen T.N., Tran P.T., and Voznak M., “A Novel Compressed Sensing Approach to Speech Signal Compression”, Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Engineering – Theory and Applications, AETA 2015, Vietnam, 2015. 
 7. Tran P.T, Lehnert J. S., “Joint Optimization of Power Allocation and Integer Coefficients of Relay Functions in Compute-and-Forward Relay Networks,'' Proceedings of the International Conference on Advanced Technologies in Communications, ATC14', Hanoi, Vietnam, Oct. 2014. 
 8. Tran P.T., Lehnert J. S., “Joint optimization of relay selection and power allocation in cooperative OFDM networks with imperfect channel estimation,'' Proceedings of the Wireless Communications and Networking Conference, WCNC 2012, Paris, France, Apr. 2012. 
 9. Tran P.T., Lehnert J. S., “Joint optimization of power allocation and cooperation in wireless OFDM networks,'' Proceedings of the International Conference on Advanced Technologies in Communications, ATC09', Hai Phong, Vietnam, Oct. 2009. 
 10. Pham L.H., Tran P.T., “Rate Adaptive in Multicode MC-CDMA Systems,'' Proceedings of The 10th Biennial Conference on Radio Electronics, Hanoi, Vietnam, Nov. 2006. 
 11. Le T. T., Hoang C. D., Nguyen T. T., Tran P.T., “Using Wavelets for denoising in digital communication systems,” Proceedings of The 8th Technology Conferences - Ho Chi Minh City University of Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam, Apr. 2002.