TS. Trần Hoàng Quang Minh

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: tranhoangquangminh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Đại học Bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga, 2009 - 2012.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga, 2008 - 2009.
  • Cử nhân, Trường đại học Bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga, 2003 - 2008.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2013 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực nghiên cứu

Role bảo vệ hệ thống điện; Năng lượng tái tạo

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1] Prutik A.F., Tran Hoang Quang Minh, Shmoilov A.V., “Selectivity and technical efficiency of relay protection and automation”, Journal THE HIGH SCHOOL “Problems of energy” -2010, No 3-4/1. - P.154-163. (In Russian)


[2] Tran Hoang Quang Minh, Shmoilov A.V., “Analysis of line distance protections and development of recommendations for their setting”, Journal THE HIGH SCHOOL “Electro mechanics” -2011, No 6. - P.92-97. (In Russian)


[3] Tran Hoang Quang Minh, Shmoilov A.V., “Technical efficiency of high-voltage lines distance relay protection”,  Journal “Bulletin of the Tomsk Polytechnic University” -2011, No 4. - P.72-78. (In Russian)


[4] Tran Hoang Quang Minh, Shmoilov A.V. Prutik A.F, “The method of constructing distance protection and discover faults on it”, Patent No 2457593 RF IPC H02H 3/08, No 2011121633/07; appl. 27/05/2011, publ. 07/27/2012. Bull. No 21. - 15p. (In Russian)

 

B. Hội nghị