TS. Trần Công Thịnh

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: trancongthinh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Tiến sĩ, Đại học Kĩ thuật Ostrava, CH Séc, 2015 - 2018. 
  • Thạc sỹ, Trường Đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1996 - 1998.
  • Cử nhân, Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 1988 - 1993.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 1993 - 2011: Nghiên cứu viên, trưởng phòng điện tử công nghiệp tại Phân viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa TP. HCM
  • 2011 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • 2014 - nay: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kĩ thuật Ostrava, CH Séc

Lĩnh vực nghiên cứu

SCADA, PLC

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Thinh Cong Tran, Pavel BRANDSTETTER, Hau Huu VO., “The Sensorless Speed Controller of Induction Motor in DFOC Model Based on the Voltage and Current”.

[2]. Thinh Cong Tran, Pavel Brandstetter, Cuong Dinh Tran, Sang Dang Ho1, Minh Chau Huu Nguyen, Pham Nhat Phuong., “Parameters Estimation for Sensorless Control of Induction Motor Drive Using Modify GA and CSA Algorithm”.

[3]. CST Dong, HH Vo, TC Tran, P Brandstetter, P Simonik., “Application of Sensorless Sliding Mode Observer in Control of Induction Motor Drive”, Advances in Electrical and Electronic Engineering 15 (5), 747-753.

B. Hội nghị

[1]. Thinh Cong Tran, Pavel Brandstetter, Hau Huu Vo, Cuong Dinh Tran, Sang Dang Ho., “PI-based Speed Controller for Vector Control Model of the Induction Motor Drive Using GA Tuned Fuzzy Algorithm”, The International Conference on Information and Communication Technology and Digital Convergence Business (ICIDB-2018).

[2]. TC Tran, P Brandstetter, VH Duy, HH Vo, CD Tran, SD Ho., “Rotor Time Constant Estimation of Induction Motor Using Online PI-Adaptive and GA-Adaptive Model”, International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications.

[3]. TC Tran, P Brandstetter, VH Duy, C Dong, CD Tran, SD Ho., “Estimate Parameters of Induction Motor Using ANN and GA Algorithm”, International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications.

[4]. HH Vo, P Brandstetter, M Kuchar, CST Dong, TC Tran, DH Vo., “PI-Based Fuzzy Speed Controller with PWM Direct Torque Control for Induction Motor Drive”, International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications.

[5]. TC Tran, P Brandstetter, VH Duy, HH Vo, C Dong., “PID speed controller optimization using online genetic algorithm for induction motor drive”, International Conference on Advanced Engineering Theory and Applications.

[6]. DH Kim, C Dong, CT Tran, VH Duy., “Optimal tuning of PI controller for vector control system using hybrid system composed of GA and BA”, AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences.

[7]. HH Vo, P Brandstetter, CST Dong, TC Tran., “Speed estimators using stator resistance adaptation for sensorless induction motor drive”, Advances in Electrical and Electronic Engineering 14 (3), 267.

[8]. Tran Cong Thinh, Nguyen Ngoc Lam, "Robot sơn tự động các vật phẳng có đường bao phức tạp", 2011.

[9]. Mô hình nhà trồng cây với điều khiển tự động ứng dụng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, 2011.