TS. Trần Công Thịnh

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: trancongthinh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Tiến sĩ, Đại học Kĩ thuật Ostrava, CH Séc, 2015 - 2018. 
  • Thạc sỹ, Trường Đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1996 - 1998.
  • Cử nhân, Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng, 1988 - 1993.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 1993 - 2011: Nghiên cứu viên, trưởng phòng điện tử công nghiệp tại Phân viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa TP. HCM
  • 2011 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • 2014 - nay: Nghiên cứu sinh tại Đại học Kĩ thuật Ostrava, CH Séc

Lĩnh vực nghiên cứu

SCADA, PLC

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

B. Hội nghị

[1] Tran Cong Thinh, Nguyen Ngoc Lam, "Robot sơn tự động các vật phẳng có đường bao phức tạp", 2011.

[2] Mô hình nhà trồng cây với điều khiển tự động ứng dụng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, 2011.