TS. Nguyễn Kiều Tam

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: nguyenkieutam@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Đại học kĩ thuật Ostrava, Czech Republic, 2014 - 2021
  • Thạc sỹ, Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải CS2, 2010 - 2012.
  • Cử nhân ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TpHCM, 1997 - 2000
  • Kỹ sư, Trường Đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1986 - 1990.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 1991-1994: làm việc tại công ty DONACO, trưởng trung tâm bảo hành TV ETRON, TpHCM.
  • 1994-2005: làm việc tại công ty điện tử Tân Bình, trưởng line CKD
  • 2006 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Tổng Đài điện tử số, Wimax, Free space optical and fibre optical systems, Green power

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1]. Tam Nguyen Kieu, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha & Miroslav Voznak. ”On Secure QoS-based NOMA Networks with Multiple Antennas and Eavesdroppers over Nakagami-m Fading”.

[2]. Tam Nguyen Kieu, Duc-Dung Tran, Dac-Binh Ha & Miroslav Voznak.” Secrecy Performance Analysis of Cooperative MISO NOMA Networks Over Nakagami-m Fading”.

[3].  Dinh-Thuan Do, Chi-Bao Le , Hong-Nhu Nguyen , Tam Nguyen Kieu, Si-Phu Le , Ngoc- Long Nguyen , Nhat-Tien Nguyen , Miroslav Voznak "Wireless Power Transfer enabled NOMA Relay Systems: Two SIC modes and Performance Evaluation".

[4]. Tam Nguyen Kieu, D. -T. Do and M. Vozňák. An Optimal Analysis in Wireless Powered Full-duplex Relaying Network.

[5]. Tam Nguyen Kieu, Tran Hoang Quang Minh, D. T. Do and M. Vozňák. An Instantaneous Transmission Mode Analysis in Energy Harvesting for Half-Duplex and Full-Duplex Relaying Network.

[6]. Tam Nguyen Kieu, Tuan Nguyen Hoang, Thu-Quyen T. Nguyen, Hung Ha Duy, D. T. Do, and M. Vozňák, “A Performance Analysis in Energy Harvesting Full-Duplex Relay.

[7]. Tam Nguyen Kieu, Long Nguyen Ngoc, Hung Kieu Quoc, Hung Ha Duy, Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak and Martin Mikulec, “A Performance Analysis in Energy Harvesting Full-Duplex Relay.

[8]. Khanh Nhan Nguyen Huu, Long Nguyen Ngoc, Tam Nguyen Kieu and Miroslav Voznak “A Performance Analysis of the AF Propagation Two stages Model in PSR Network.

[9]. Long Nguyen Ngoc, Khanh Nhan Nguyen Huu, Tam Nguyen Kieu and Miroslav Voznak “A Performance Analysis of a Propagation Two Hops Model in the Cooperative Relaying Network.

[10]. Tam Nguyen Kieu, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy, Nhu Nguyen Hong and Miroslav Voznak, “An Instantaneous Transmission Mode Analysis in The Half-Duplex and Full-Duplex Relaying Network.

[11]. Tam Nguyen Kieu, Tran Hoang Quang Minh, Thuan Do Dinh and Miroslav Vozňák, “An Instantaneous Transmission Mode Analysis in Energy Harvesting for Half-Duplex and Full-Duplex Relaying Network”, International Journal of Grid and Distributed Computing Vol. 9, No. 3 (2016), pp.11-20 http://dx.doi.org/10.14257/ijgdc.2016.9.3.02. 

[12]. Tam Nguyen Kieu, Thuan Do Dinh and Miroslav Vozňák “An Optimal Analysis in Wireless Powered Full-duplex Relaying Network”, RADIO ENGINEERING journal 2016.

[13]. Nguyễn Kiều Tam, “Quá trình sinh tử - ứng dụng hay của quá trình ngẫu nhiên trong hệ thống truyền thông,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Tôn Đức Thắng, Số 17, 2011, ISSN 1859-2244.

[14]. Nguyễn Kiều Tam, “Tivi – Mobile: Cuộc cách mạng kỹ thuật số vĩ đại nhất thế kỷ 21?,” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Tôn Đức Thắng, Số 13, 2010.

B. Hội nghị

[1]. Tam. Nguyen. Kieu, D.-T. Do, X. N. Xuan, T. N. Nhat, and H. H.Duy, AETA 2015: “Wireless Information and Power Transfer for Full Duplex Relaying Networks: Performance Analysis”, Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Cham: Springer International Publishing, 2016, ch.Wireless Information and Power Transfer for Full Duplex Relaying Networks: Performance Analysis, pp. 5362. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-27247-4-5. 

[2]. Tam Nguyen Kieu, Tuan Nguyen Hoang, Thu-Quyen T . Nguyen, Hung Ha Duy, D . -T . Do, and M . Vozňák, “A Performance Analysis in Energy Harvesting Full-Duplex Relay” 

[3]. Tam Nguyen Kieu, Long Nguyen Ngoc, Hung Kieu Quoc , Hung Ha Duy, Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak and Martin Mikulec “A Performance Analysis in Energy Harvesting Full-Duplex Relay” Proceedings of the 39 st International Conference on Telecommunication and signal processing TSP ( Vienna, Austria, july 2016) 

[4]. Khanh Nhan Nguyen Huu, Long Nguyen Ngoc, Tam Nguyen Kieu and Miroslav Voznak “A Performance Analysis of the AF Propagation Two stages Model in PSR Network” Proceedings of the 1st International Conference on ICAS1 (Ho Chi Minh City, Vietnam, 5-7 july 2016) 

[5]. Long Nguyen Ngoc, Khanh Nhan Nguyen Huu, Tam Nguyen Kieu and Miroslav Voznak “A Performance Analysis of a Propagation Two Hops Mo del in the Coop erative Relaying Network” Proceedings of the 1st International Conference on ICAS1 (Ho Chi Minh City, Vietnam, 5-7 july 2016) 

[6]. Tam Nguyen Kieu, Miroslav Voznak, Thuan Do Dinh, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy. “A Performance Analysis for AF Mode in the Full-duplex Relaying Network”16th Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2016 KTTO (Ostrava, Republic of Czech, 5-6 september, 2016) 

[7]. Tam Nguyen Kieu, Khanh Nhan Nguyen Huu, Nguyen Ngoc Long, Hung Ha Duy, Tuan Dao Huy, Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak “A Performance Analysis in The One-Way Full Duplex Relaying Network” 19th The International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS) Ostrawa, Republic of Chzech, 7-9 september, 2016) 

[8]. Tam Nguyen Kieu, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy, Nhu Nguyen Hong and Miroslav Voznak, IEEE, Senior member “An Instantaneous Transmission Mode Analysis in The Half-Duplex and Full-Duplex Relaying Network” 2016 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science (NICS), DA NANG, Viet Nam, 14-16 september, 2016) 

[9]. Tam Nguyen Kieu, Khanh Nhan Nguyen Huu , Long Nguyen Ngoc , Hung Ha Duy , Thuan Do Dinh , Miroslav Voznak, Dominik Uhrin “An Operation Analysis in DF Full Duplex Relay Network” 2016 XI International Symposium on Telecommunications (BIHTEL) October 24-26, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

[10]. Phuoc Huynh Tan, Tam Nguyen Kieu, Thuan Do Dinh , Miroslav Voznak, Dominik Uhrin “A Performance Analysis about Impact of I/Q Imbalance in AF Two-Hop Relay System” 2016 XI International Symposium on Telecommunications (BIHTEL) October 24-26, 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 

[11]. Khanh Nhan Nguyen Huu, Tam Nguyen Kieu, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy, and Thuan Do Dinh and Miroslav Voznak “A DF Performance Analysis in Half-duplex and Full-Duplex Relaying Network” 3 rd AETA, Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Cham: Springer International Publishing, 2016. ,Busan (Korea), December 7-8, 2016. 

[12]. Nguyen Dao, Khanh Nhan Nguyen Huu , Tam Nguyen Kieu, Nhu Nguyen Hong and Miroslav Voznak “A Performance Analysis of an AF Two Hops Model in the Energy Harvesting Relay Network” 3 rd AETA, Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Cham: Springer International Publishing, 2016., Busan (Korea), December 7-8, 2016.