TS. Nguyễn Hữu Khánh Nhân

Trưởng phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ
Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: nguyenhuukhanhnhan@tdtu.edu.vn

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Viện nghiên cứu và thực nghiệm về thiết bị điện – điện tử, Moscow, Nga, 2009 - 2012.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Quốc gia, Tp. Hồ Chí Minh, 2006 - 2008.
  • Cử nhân, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật, Tp. Hồ Chí Minh, 1991 - 1996.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 1996 - 1997: Làm việc tại Công ty Fujitsu, Đồng Nai
  • Năm 1997 - 2002: Làm việc tại Công ty TonTek design technology, Tp. HCM
  • Năm 2009 - 2012: Nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu và thực nghiệm về thiết bị điện – điện tử, Moscow, Nga
  • Năm 2003 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

VLSI, MEMS, RF Chip

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1] Nguyễn Hữu Khánh Nhân: "Hệ vi cơ điện tử MEMS, Công nghệ phát triển các sản phảm thông minh". Tạp chí Khoa học & Ứng dụng - Đại học Tôn Đức Thắng; Số 6, 2006.

[2] Nguyen Huu Khanh Nhan,“Evolution of Algorithms for VLSI Circuit Partitioning”, International Journal of Instrumentation, Control and Automation (IJICA) ISSN : 2231-1890, Vol-II, No. 1, 2011, pages 75-80.

[3] Nguyen Huu Khanh Nhan, “The development of visualize graphic for FPGA logic synthesis ”, International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science, ISSN : 2278-6856, JIF: 2.524 (ISRA-2012), Volume 2, Issue 2, pp. 426-431.

B. Hội nghị

[1] Nguyen Huu Khanh Nhan, Dimitry Malinichev. “Logic Synthesis FPGA – Covering problems with Walsh spectral representation”. Proc. IEEE Xplore, The 6th International Conference on Telecommunication Systems, Services, and Applications 2011 (TSSA 2011), Indonesia, pages 28-33.

[2], Vo Dinh Tung, Nguyen Huu Khanh Nhan, Victor Glazunov. “Design and Kinetic Energy of 3-DOF Planar Partly Decoupled Parallel Manipulator”. Proc. IEEE, International Conference on Recent Trends in Information Technology (ICRTIT), pages 1021-1026, June 2011.

[3] Nguyen Huu Khanh Nhan, ” Logic Synthesis FPGA with Boolean function deomposition problems”. Proc. The 2nd SOLID-STATE SYSTEMS SYMPOSIUM-VLSI & SEMICONDUCTORS RELATED TECHNOLOGIES, National University HoChiMinh city & SaiGon High-Tech Park, pp. 159-164, August 2012.