TS. Nguyễn Dáo

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: nguyendao@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Đại học Kỹ Thuật Tổng Hợp, Dresden, Đức, 1978 - 1982 .
  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Hà Nội, 1966 - 1971.
  • Cử nhân, Trường đại học Bách khoa, Hà Nội, 1966 - 1971.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 1971 – 1978: Giảng dạy tại Trường đại học giao thông vận tải Hà Nội, Việt Nam.
  • Năm 1978 – 1982: Nghiên cứu sinh tại Trường đại học kỹ thuật tổng hợp Dresden, Đức.
  • Năm 1982 – 1989: Phó khoa Điện tại Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng, Việt Nam.
  • Năm 1990 – 2004: Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng tại Viện khoa học Việt Nam.
  • Năm 2004 – 2013: Trưởng khoa, Giảng viên Khoa Điện-điện tử tại Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.
  • Năm 2013 – nay: Giảng viên Khoa Điện-điện tử tại Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu

Kỹ thuật nhiệt và ứng dụng.

Năng lượng tái tạo

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

 [1] Nguyen Trung Thang, Nguyen Dao, Đinh Hoang Bach, “Điều độ kinh tế phát thải hệ thống thủy nhiệt điện ngắn hạn bằng phương pháp ALHN”. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 5 [66], 2013.

[2] Nguyen Dao, Nguyen Trung Thang, Nguyen Minh Đuc Cuong, “Giải bài toán tối ưu tổ máy phát đa nhiên liệu sử dụng hàm tương đương và lý thuyết Lagrange”. Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng, số 9 [58], 2012.

B. Hội nghị

[1] Nguyen Dao, Nguyen Trung Thang, Nguyen Minh Duc Cuong, “A Simplified Method For Economic Dispatch With Multiple Fuel Options”, The International Green Technology Workshop/Conference/Exhibition IGTWCE 2012, Ton Duc Thang University, Vietnam, April 2012.