TS. Nguyễn Công Tráng

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: nguyencongtrang@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Tiến sỹ, Đại học Da-Yeh, Đài Loan, 2015 - 2017.
  • Thạc sỹ, Trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2008 - 2010.
  • Cử nhân, Trường đại học Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh, 2003 - 2008.

Quá trình hoạt động chuyên môn 

  • Năm 2009 - 2011: Giảng dạy tại Trường đại học Sư Phạm Kỹ thuật Tp. HCM
  • Năm 2011 - 2015: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng
  • Năm 2015 - 2017: Nghiên cứu sinh tại Đại học Da-Yeh, Đài Loan
  • Năm 2017 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Kỹ thuật chiếu sáng; Cung cấp điện; An toàn điện; Chống sét; Nhà máy điện và trạm biến áp; Bảo vệ Relay và tự động hóa trong hệ thống điện.

Variable structure control, sliding mode control, full/reduced-order observer, time-varying delay systems, interconnected systems, linear/nonlinear systems.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

 [1] Cong-Trang Nguyen, Yao-Wen Tsai “Finite-Time Output Feedback Controller based on  Observer for the Time-Varying Delayed Systems: a Moore-Penrose inverse approach,” Mathematical Problems in Engineering, 2017.

[2] Yao-Wen Tsai, Cong-Trang Nguyen “Finite Time Sliding Mode Controller based on Reduced-Order Observer for the Mismatched Uncertain Systems with a Time Delay,”
International Journal of Engineering and Advanced Technology, Vol. 6, Issue 3, pp. 141-148, February 2017.

 [3] Cong-Trang Nguyen, Yao-Wen Tsai “A Decentralized Finite-Time Sliding Mode Controller for Large-Scale Systems: a Moore-Penrose inverse approach,”
International Journal of Engineering and Advanced Technology, Vol. 6, Issue 4, pp. 232-240, April 2017.

 [4] Quyen Huy Anh, Cong-Trang Nguyen “Determining Optimal Surge Arrester’s Location in Distribution Network,”
Journal of Science and Technology, Ho Chi Minh University of Technology and Education, 2010.

 

B. Hội nghị

[1] Yao-Wen Tsai, Van Duc Phan, Viet Anh Duong, Cong-Trang Nguyen, and Trung Dung Chu “Model Predictive Control Nonlinear System of Active Magnetic Bearings for A Flywheel Energy Storage System,” Lecture Notes in Electrical Engineering 371, pp. 541-551, 2015. (Ei).

[2] Yao-Wen Tsai, Cong-Trang Nguyen “A reduced-order observer based variable structure controller with finite reaching time,” Proceedings of IEEE International Conference on Control and Robotics Engineering, pp. 11-15, 2016. (Ei).