ThS. Phan Thành Tài

Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện
Email: phanthanhtai@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập:

  • Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện, trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, 2019-2021.
  • Kỹ sư ngành Kỹ thuật điện, trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh, 2013-2018.

Quá trình hoạt động chuyên môn:

  • 2018- nay: giảng dạy tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Cung cấp điện, Năng lượng tái tạo