ThS. Phan Tấn Phát

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động
Email: phantanphat@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: Đang đi học nước ngoài

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ, Chinese Culture University, Đài Loan, 2012 - 2014.
  • Cử nhân, Trường đại học Tôn Đức Thắng, 2007 - 2012.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2014 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực nghiên cứu

Robot, Image Processing, Intelligent Control, PLC.
 

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

 

B. Hội nghị

[1] Kuo-Ho Su, Tan-Phat Phan, Chan-Yun Yang, Wen-June Wang, “Image-based smooth path planning for wheeled robot,” The 11th IEEE International Conference on Control & Automation (ICCA 2014), Taichung, pp.203,207, June 2014.

[2] Kuo-Ho Su; Tan-Phat Phan, "Robot path planning and smoothing based on fuzzy inference," IEEE International Conference on System Science and Engineering (ICSSE 2014), pp.64, 68, July 2014.