ThS. Nguyễn Thị Thu Quyên

Viên chức hành chính
Email: nguyenthithuquyen@tdtu.edu.vn
Office: C008

Quá trình học tập:

- Thạc sĩ - Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM, 2013-2017

- Kỹ sư - Trường đại học Tôn Đức Thắng, 2005-2010

 

Quá trình hoạt động chuyên môn:

- 2010 - nay: viên chức hành chính Khoa Điện - Điện tử, ĐH Tôn Đức Thắng