ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động
Email: nguyenthiphuongthao@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2009 - 2011.
  • Kỹ sư, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2001 - 2006.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2006 - 2008: Kỹ sư dự án tại Silicon Design Solutions Việt Nam.
  • Năm 2008 - 2009: Giảng dạy tại Trường đại học Kỹ Thuật Công Nghệ.
  • Năm 2009 - 2012: Giảng dạy tại Trường cao đẳng Cao Thắng.
  • Năm 2012 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Control Theory, Adaptive control, Automation Systems, Intelligent control
  • Power electronic

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí
[1]  N. T. P. Thao, N. T. Thang , “Environmental  economic load  dispatch with quadratic fuel cost function using Cuckoo Search Algorithm”  International Journal of u- and e- Service, Science and Technololy, Vol. 7, No. 2(2014), pp.199-210 (Journal Paper)
 
B. Hội nghị