ThS. Nguyễn Thành Quang

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động
Email: nguyenthanhquang@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Kỹ sư ngành Điều khiển tự động, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh, 2009 - 2014.
  • Thạc sỹ ngành Điều khiển tự động, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh, 2019.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2004 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh
  • Năm 2006 - nay: Học cao học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh

Lĩnh vực nghiên cứu

Vi điều khiển; Robot; SCADA

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí