ThS. Nguyễn Quang Dũng

Giảng viên bộ môn Điều khiển tự động
Email: nguyenquangdung@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ Điều khiển Tự Động, Học Viện Cybernetics, Tomsk Polytechnic University, Nga, 2010 - 2012.
  • Cử nhân Điều khiển Tự Động, Học Viện Cybernetics, Tomsk Polytechnic University, Nga, 2006 - 2010.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2012 - 2013: Kỹ sư, Tập đoàn Tan Hieu Phat
  • Năm 2013 - 2014: Nghiên cứu viên tại Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm Quốc Gia DCSELAB
  • Năm 2014 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Lĩnh vực nghiên cứu

  • PLC, SCADA
  • Hệ thống điều khiển tự động, hệ thống thông minh
  • Hệ thống giao thông thông minh, điều khiển luống tín hiệu giao thông

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí
 
B. Hội nghị
[1] Goncharov .V.I, Nguyen Quang Dung, Than Viet Dung, "Identification of transfer function of distributed parameter system", XXIV International Scientific and Practical Conference, UK, 2012