ThS. Đào Huy Tuấn

Giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện
Email: daohuytuan@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ ngành Công nghệ nhiệt, ĐH Bách Khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2011 - 2013.
  • Kỹ sư ngành Công nghệ nhiệt lạnh, Đại học Nha Trang.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2005 - 2014: Giảng dạy Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TW3
  • 2014 - 2015: Giảng dạy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TpHCM
  • 2015 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Kỹ thuật nhiệt, Kĩ thuật lạnh, Năng lượng

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1] Van Van Huynh, Phong Thanh Tran, Tuan Anh Tran, Dao Huy Tuan, Van-Duc Phan “Extended state observer based load frequency controller for three area interconnected power system”, TELKOMNIKA, 2021. (scopus)

[2] Nguyen Doan Quoc Anh, Huu Phuc Dang, Nguyen Thi Phuong Loan, Dao Huy Tuan ‘Effects of BaSO4 nano-particles on the enhancement of the optical performance of white LEDs’ TELKOMNIKA, 2021. (scopus)

[3] Van Van Huynh, Phong Thanh Tran, Bui Le Ngoc Minh, Anh Tuan Tran, Dao Huy Tuan, Tam Minh Nguyen and Phan-Tu Vu “New Second-Order Sliding Mode Control Design for Load Frequency Control of a Power System”, Energies, 2020.(SCIE).

[4]. Tam Nguyen Kieu, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy, Nhu Nguyen Hong and Miroslav Voznak, “An Instantaneous Transmission Mode Analysis in The Half-Duplex and Full-Duplex Relaying Network.

B. Hội nghị

[1]. Tam Nguyen Kieu, Miroslav Voznak, Thuan Do Dinh, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy. “A Performance Analysis for AF Mode in the Full-duplex Relaying Network”16th Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics 2016 KTTO (Ostrava, Republic of Czech, 5-6 september, 2016) 

[2]. Tam Nguyen Kieu, Khanh Nhan Nguyen Huu, Nguyen Ngoc Long, Hung Ha Duy, Tuan Dao Huy, Thuan Do Dinh, Miroslav Voznak “A Performance Analysis in The One-Way Full Duplex Relaying Network” 19th The International Conference on Network-Based Information Systems (NBiS) Ostrawa, Republic of Chzech, 7-9 september, 2016) 

 [3]. Tam Nguyen Kieu, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy, Nhu Nguyen Hong and Miroslav Voznak, IEEE, Senior member “An Instantaneous Transmission Mode Analysis in The Half-Duplex and Full-Duplex Relaying Network” 2016 3rd National Foundation for Science and Technology Development Conference on Information and Computer Science (NICS), DA NANG, Viet Nam, 14-16 september, 2016) 

[4]. Khanh Nhan Nguyen Huu, Tam Nguyen Kieu, Hung Ha Duy, Long Nguyen Ngoc, Tuan Dao Huy, and Thuan Do Dinh and Miroslav Voznak “A DF Performance Analysis in Half-duplex and Full-Duplex Relaying Network” 3 rd AETA, Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Cham: Springer International Publishing, 2016. ,Busan (Korea), December 7-8, 2016.