ThS. Đặng Ngọc Khoa

Giảng viên bộ môn Điện tử - Viễn thông
Email: dangngockhoa@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ Kỹ thuật vô tuyến điện tử, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 2002 – 2004
  • Đại học Điện tử viễn thông, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 1995 – 2000

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2000 – 2010: Giảng dạy tại trường ĐH Tôn Đức Thắng
  • 2010 – 2012: Công ty TNHH Vinacare
  • 2012 – 2022: Giảng dạy tại trường ĐH Công nghiệp thực phẩm
  • 2022 – nay: Giảng dạy tại trường ĐH Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Error Control Coding

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Sách  xuất bản trong nước:

  • Matlab và ứng dụng trong viễn thông, ĐHQG TP.HCM, 2003

Các bài báo đăng trên tạp chí trong nước:

  • Phạm Hồng Liên, Đặng Ngọc Khoa, “Kết hợp STC với TCM trong hệ thống MIMO”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 6, năm 2004

Đăng trên kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế:

  • Pham Hong Lien, Dang Ngoc Khoa, “Concatenated STC with TCM in MIMO systems”. The 2004 International Symposium on Advanced Science and Engineering