Phan Thanh Duy

Viên chức hành chính
Email: phanhthanhduy@tdtu.edu.vn
Office: C008

Quá trình học tập:

  • Kỹ sư Công nghệ sinh học – Trường Đại học Tôn Đức Thắng, 2015 – 2019.

Quá trình hoạt động chuyên môn:

  • 2019 – nay: viên chức hành chính, Khoa Điện – Điện tử, Đại học Tôn Đức Thắng.