Lê Đức Thịnh

Viên chức hành chính
Email: leducthinh@tdtu.edu.vn
Office: C008

Quá trình học tập:

  • Cử nhân xã hội học – Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, 2004 - 2008

Quá trình hoạt động chuyên môn:

  • 2009 – Cán bộ nghiệp vụ – Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng Quận 6- UBND Quận 6 – TPHCM
  • 2009 – nay - Viên chức hành chính – Khoa Điện – Điện tử, Đại học Tôn Đức Thắng