Kiểm định các chương trình cử nhân của Khoa Điện - Điện tử

Chương trình cử nhân ngành Kỹ thuật Điện tử -Viễn thông thuộc Khoa Điện – Điện tử đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Tổ chức đảm bảo chất lượng thuộc Mạng lưới đại học Đông Nam Á (AUN-QA) và được kiểm định bởi AUN-QA vào tháng 6 năm 2019. Đây là một trong những chương trình đào tạo đầu tiên của TDTU được kiểm định bởi một tổ chức quốc tế. Theo lộ trình đảm bảo chất lượng đã được Khoa lên kế hoạch, tất cả các chương trình đào tạo khác của khoa Điện - Điện tử sẽ được tiến hành kiểm định bởi ASIIN (một tổ chức kiểm định uy tính của Châu Âu) vào cuối năm 2025. Với mục tiêu được đánh giá bởi các tổ chức kiểm định quốc tế uy tín, Khoa Điện – Điện tử hướng đến việc quốc tế hóa thông qua sự so sánh với các chương trình đào tạo của các đại học tên tuổi trên thế giới.

Lịch sử

Tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng được Đại học Tôn Đức Thắng rất quan tâm. Kể từ những ngày đầu thành lập, các hoạt động quản trị chất lượng của trường được thực hiện bởi phòng Đào tạo. Vào năm 2007, Ban theo dõi và kiểm định nội bộ được thành lập theo quyết định số 368/QĐ-TDTU của hiệu trưởng vào ngày 1/6/2007. Ban theo dõi và kiểm định nội bộ được đổi tên thành Phòng Theo dõi và kiểm định nội bộ theo quyết định số 847/QĐ-TDTU vào ngày 20/8/2009. Vào năm 2011, Hiệu trường trường Đại học Tôn Đức Thắng quyết định đổi tên Phòng Theo dõi và kiểm định nội bộ thành Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng (quyết định số 1001/QĐ-TDTU, ngày 29/9/2011), làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hiệu trưởng để hoàn thành nhiệm vụ, sứ mạng và tầm nhìn của TDTU.

Sự thành lập của Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng là một bước chuyển mình quan trọng để hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của TDTU được thiết lập. Vai trò quan trọng của Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng là chịu trách nhiệm trong việc điều phối các hoạt động: (1) tổ chức các kì thi trong toàn trường; (2) theo dõi và kiểm tra tất cả các hoạt động đào tạo; (3) ban hành các chứng chỉ; (4) thiết lập hệ thống tài liệu cho việc bảo đảm chất lượng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng nội bộ; (5) chịu trách nhiệm cho việc đánh giá ở cấp độ đại học và các hoạt động xếp hạng theo các tiêu chuẩn quốc tế; (6) phối hợp với các Khoa để đánh giá chất lượng ngoài ở cấp độ chương trình.

Đội Đảm bảo chất lượng được thành lập ở cấp độ Khoa phối hợp với Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng trong việc phát triển và nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo để đáp ứng các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Đội Đảm bảo chất lượng của Khoa chịu trách nhiệm về: (1) các hoạt động đảm bảo chất lượng của Khoa như đánh giá giảng dạy, đánh giá khóa học và tự đánh giá đề cương chi tiết; (2) tự đánh giá ở cấp độ chương trình đào tạo; (3) tổ chức và viết báo cáo tự đánh giá; (4) phối hợp với Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng cho việc đánh giá chất lượng ngoài ở cấp độ chương trình; (5) và thực hiện các hoạt động theo kế hoạch.

Chính sách chất lượng của TDTU tập trung vào bốn mảng chính được tóm tắt như sau:

 1. Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực với sự trung thành, hiểu biết, chuyên nghiệp và trách nhiệm.
 2. Tâp trung vào sự phát triển bền vững trong các hoạt động giáo dục và khoa học công nghệ và xây dựng văn hóa chất lượng của TDTU trong đó tất cả nhân sự TDTU hoạt động theo ISO 9001-2015.
 3. Nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy của TDTU.
 4. Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của TDTU ở cấp độ quốc tế thông qua việc tăng cường truyền thông trong nước và quốc tế, mở rộng hợp tác quốc tế, thực thi chuyển giao công nghệ và tham gia vào việc đánh giá ngoài ở cấp độ chương trình đào tạo để đáp ứng kì vọng của người học và hòa nhập quốc tế

Sức mạnh của hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của trường được phản ảnh trong các giá trị cốt lõi

 1. Cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo nhà trường
 2. Suy nghĩ dựa trên quản trị rủi ro
 3. Lấy khách hàng làm mục tiêu
 4. Tập trung vào nhu cầu của các bên liên quan
 5. Định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế
 6. Chất lượng và niềm tin
 7. Đổi mới không ngừng

Thành tựu và lộ trình đảm bảo chất lượng

Chương trình cử nhân Kỹ thuật điện tử - viễn thông là một trong bốn chương trình đầu tiên của TDTU được kiểm định bởi Tổ chức đảm bảo chất lượng của mạng lưới đại học Đông Nam Á (AUN-QA) vào năm 2019 với mức độ “Tốt hơn trung bình”. Vào tháng 7/2019, bộ môn Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông nhận được báo cáo đánh gái chương trình của AUN-QA sau buổi đánh giá on-sote vào tháng 6/2019 (xem báo cáo tự đánh giá tại đây).

AUN_QA

Trong tháng 10/2020, U.S.News Best Global Universities by Subject 2021 xếp hạng TDTU thứ 260 trong Ngành kĩ thuật. Hơn nữa, theo dữ liệu xếp hạng của ARWU Global Ranking of Academic Subjects 2020 (tháng 7/2020), TDTU được xếp hạng trong top 401-500 thế giới và đứng số 1 Việt Nam trong cả 2 ngành Kĩ thuật Điện – Điện tử và Kỹ thuật – Khoa học máy tính.

Để đạt được mục tiêu là tất cả các chương trình đào tạo sẽ được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định quốc tế uy tín vào cuối năm 2025, Khoa Điện – Điện tử đã hoàn thiện lộ trình kiểm định như sau

STT

Chương trình

Cấp độ

Năm kiểm định

Kiểm định bởi

1

Chương trình cử nhân ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Đại học

2019

AUN-QA

2

Chương trình cử nhân ngành Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa

Đại học

2024

ASIIN

3

Chương trình cử nhân ngành Kỹ thuật Điện

Đại học

2022

ASIIN

4

Chương trình thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện

Cao học

2022

ASIIN

5

Chương trình thạc sỹ ngành Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa

Cao học

2024

ASIIN

6

Chương trình thạc sỹ ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

Cao học

2025

ASIIN

ASIIN (Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) là tổ chức kiểm định quốc tế được lựa chọn để kiểm định các chương trình của Khoa Điện – Điện tử dựa trên các lí do sau. Thứ nhất, Khoa Điện – Điện tử luôn muốn phát triển các chương trình đại học và sau đại học theo định hướng quốc tế, không chỉ giới han trong khu vực Đông Nam Á, nên một tổ chức kiểm định uy tín của Châu Âu là một lựa chọn phù hợp cho mục tiêu trên. Thứ hai, chương trình đào tạo hiện tại của Khoa Điện – Điện tử được phát triển theo chương trình của Đại học Manchester (Vương quốc Anh), một đại học Châu Âu được xếp hạng Top 100 các đại học trên thế giới. Cuối cùng, ASIIN tập trung vào lĩnh vực Kỹ thuật, Thông tin, Khoa học tự nhiên và Toán, và là các lĩnh vực mà các chương trình đào tạo của Khoa trực thuộc. Đồng thời, đội đánh giá của ASIIN là các chuyên gia trong cùng lĩnh vực của các chương trình kiểm định.

Đội đánh giá

Team Leader – TS. Trần Thanh Phương

Electrical Engineering Group Leader – TS. Đinh Hoàng Bách

Automation and Control Engineering Group Leader – TS. Võ Hoàng Duy

Coordinator – ThS. Phan Thành Tài