Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm học 2019 – 2020

Khoa Điện – Điện tử luôn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức đã học để ứng dụng tạo ra các sản phẩm thực tiễn. Dưới đây là danh sách các đề tài NCKH do các nhóm sinh viên đăng ký thực hiện trong năm học 2019 - 2020:

STT

Tên đề tài

GVHD

Họ và tên sinh viên

Lớp

Ghi chú

1

Mô hình điều khiển cánh tay robot bằng cử chỉ, giọng nói.

TS. Trần Thanh Phương

1/ Phạm Khánh Quân

2/ Võ Văn Trường

15040201

18040303 

Giải nhì NCKH SV cấp trường

2

Hộp thuốc thông minh

TS. Trần Anh Khoa

1/ Nguyễn Văn Chung 

2/ Phạm Ngọc Vinh 

3/ Dương Minh Hiếu 

4/ Sorsourivong Phousison 

16040201

16040201

16040202

16040202 

 

3

Hệ thống đo chất lượng không khí

TS. Trần Anh Khoa

TS. Đặng Ngọc Minh Đức

1. Lê Tiến Đạt

2/ Lê Đoàn Anh Khoa

3/ Lê Kim Hoàn 

16040202

16040201

16040202

Giải ba NCKH SV cấp trường

4

Thiết bị báo trạng thái giữ xe tại TDTU

ThS. Nguyễn Thành Quang

1/ Lê Tấn Phước

2/ Hồ Phát Đạt

18040301

18040301

 

5

Bảo mật điện thoại thông qua dáng đi

TS. Trần Anh Khoa

1/ Đinh Nguyễn Thế Trương

2/ Nguyễn Thị Hoàng Phượng

3/ Trần Triệu Hanh

16040201

16040201 

 16040202 

 

6

Máy lạnh kế hợp máy nước nóng năng lượng mặt trời giúp giảm chi phí điện năng

TS. Đinh Hoàng Bách

1/ Nguyễn Tiến Thông 

2/ Trương Nhật Minh 

3/ Lê Thanh Tiến 

16040110

16040110

16040110

Giải ba NCKH SV cấp trường

7

Thùng rác phân loại tự động

TS. Vũ Trí Viễn

1/ Đoàn Minh Quang

2/ Nguyễn Hồng Hậu

3/ Trần Kiến Quân

17040311

17040311

17040311