Hợp tác nghiên cứu giữa khoa Điện - Điện tử và ĐH Feng Chia (Đài Loan)

Ngày 6 tháng 12 năm 2017, Khoa Điện - Điện tử làm việc với trường Đại học Feng Chia (Đài Loan) về việc hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu vật liệu bán dẫn, thiết kế vi mạch điện tử và cảm biến y sinh học cũng như việc đưa sinh viên TDTU sang làm Đồ án tốt nghiệp 1 học kỳ tại Đại học Feng Chia. Tại buổi họp này, Khoa Điện tử trường Đại học Feng Chia đã giới thiệu các hướng nghiên cứu về điện tử của Trường và chương trình làm đồ án tốt nghiệp tại Trường. Hai bên đồng ý tiếp tục đưa sinh viên TDTU sang làm Đồ án tốt nghiệp 1 học kỳ tại Đại học Feng Chia và hai bên cũng đồng ý tăng cường hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu bán dẫn, thiết kế vi mạch điện tử và cảm biến y sinh học.

Một số hình ảnh của sự kiện:

Feng-chia-university-1.png

Feng-chia-university-2.png

Feng-chia-university-3.png

Giáo sư cả hai Trường tại buổi họp

Feng-chia-university-4.png

Giáo sư trường Đại học Feng Chia trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất