Dự án NOR-VIS - Hợp tác giữa ĐH Khoa học kỹ thuật Na Uy và các trường ĐH Việt Nam

Ba trường đại học Việt Nam (Khoa Điện - Điện tử, Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Xây Dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng) và Trung tâm sáng tạo Na Uy (văn phòng Hà Nội) kết hợp với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Norwegian, Na Uy thực hiện dự án “An toàn công nghiệp và cơ sở hạ tầng Na Uy - Việt Nam”

Mục tiêu dự án an toàn công nghiệp và cơ sở hạ tầng Na Uy - Việt Nam nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Na Uy và Việt Nam trong lĩnh vực an toàn công nghiệp và cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam, cũng như nâng cao nền giáo dục và nghiên cứu của Na Uy.

Dự án dựa trên nhu cầu lớn của Việt Nam về kiến ​​thức và chuyên gia ngăn ngừa các tai nạn lớn trong quá trình công nghiệp hoá.

NTNU_Trondheim_Mainbuilding.jpg

Ảnh: Đại học Khoa học Kỹ thuật Na Uy

Các mục tiêu của dự án NOR-VIS bao gồm:

  • Tăng cường hợp tác giữa các sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu tại Trường đại học Khoa học và Công nghệ  Norwegian và (Khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Tôn Đức Thắng, Khoa Xây Dựng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng).
  • Nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu của các trường đại học Việt Nam. 
  • Giới thiệu các công nghệ và tiêu chuẩn liên quan đến an toàn của Na Uy tại Việt Nam.

Xem thêm thông tin dự án tại https://www.ntnu.edu/studies/msrams/nor-vis