Cựu sinh viên tiêu biểu

1. TS. Vũ Văn Hiệp 

TS. Vũ Văn Hiệp là cựu sinh viên khóa 4, ra trường năm 2005, hiện là nghiên cứu viên sau Tiến sĩ tại ĐH Ulsan, Hàn Quốc.

Cuu-SV-1.png

2.  KS. Nguyễn Hoài Phong

Nguyễn Hoài Phong, cựu sinh viên Khóa 3 – lớp Điện lực miền Nam, hiện là Giám đốc Điện lực Trà Ôn, Vĩnh Long.

Cuu-SV-2.png

3. KS. Huỳnh Hoàng Phi

Huỳnh Hoàng Phi, cựu sinh viên khóa 1 – lớp Điện lực miền nam, hiện là Giám đốc Điện lực Thạnh Phú, Bến Tre.

Cuu-SV-3.png