Chương trình tiến sĩ sandwich phối hợp với ĐH Kỹ thuật Ostrava

Chương trình đào tạo Tiến sĩ theo hình thức sandwich (bán thời gian) phối hợp với ĐH Kỹ thuật Ostrava (CH Czech) có thời gian đào tạo 4 năm. NCS theo học chương trình này phải hoàn thành 240 tín chỉ và bảo vệ luận án tiến sĩ trước Hội đồng quốc gia tại Trường đại học kỹ thuật Ostrava.

Mức học phí dự kiến 3.000 USD – 4.000 USD/ năm.

Các ngành đào tạo cụ thể gồm có: Công nghệ viễn thông, Máy và thiết bị điện, Kỹ thuật năng lượng điện, Kỹ thuật điều khiển.

Học viên được hướng dẫn bởi 1 GS/PGS từ CH Czech và 1 GS/PGS/TS từ ĐH Tôn Đức Thắng.

Tất cả các môn học, đề cương, Luận án đều được thực hiện bằng tiếng Anh.