Thạc sĩ ngành kỹ thuật điện

1. Tên ngành: Kỹ thuật Điện

2. Trình độ đào tạo: Cao học

3. Văn bằng: Thạc sĩ

4. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện của ĐH Tôn Đức Thắng nhằm trang bị cho người học những kiến thức chuyên sâu về lý thuyết cũng như thực hành thuộc lĩnh vực Kỹ thuật điện. Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng làm việc độc lập, có khả năng nghiên cứu giải quyết vấn đề một cách sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn; có kỹ năng quản lý công việc hiệu quả; có thể đảm nhiệm các công việc với mức độ chuyên môn cao trong ngành Kỹ thuật điện như giảng dạy và nghiên cứu ở các trường đại học và cao đẳng, các viện nghiên cứu; tư vấn, quản lý, lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nội dung chương trình đào tạo là cơ sở kiến thức để học viên tiếp tục học ở bậc tiến sĩ..

5. Chuẩn đầu ra:

CĐR 2022

6. Danh mục các học phần

STT

Mã số  học phần

Học phần

Tín chỉ

Học phần chung (tổ chức thường xuyên ở mỗi học kỳ)

15

1

FL700000

Tiếng Anh

10

2

SH700000

Triết học Mác – Lênin

3

3

IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Học kỳ thứ 1

15

1

EE701010 

Tối ưu hóa và ổn định HTĐ

3

2

EE701020

Cấu trúc và vận hành thị trường điện

3

3

 

Học phần tự chọn 1

3

4

 

Học phần tự chọn 2

3

5

 

Học phần tự chọn 3

3

Học kỳ thứ 2

15

1

 EE703040

Điều khiển thông minh

3

2

 

Học phần tự chọn 4

3

3

 

Học phần tự chọn 5

3

4

 

Học phần tự chọn 6

3

5

 

Chuyên đề nghiên cứu tự chọn

3

Học kỳ thứ 3

15

1

 EE701000

Luận văn thạc sĩ

15

  Tổng cộng

60

Các học phần tự chọn

Mã số   học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tên học phần
(tiếng Anh)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

B.2. Các học phần chuyên ngành tự chọn 

(chọn 21 tín chỉ, trong đó có 01 chuyên đề nghiên cứu)

21

 

 

EE703100

Điện tử công suất nâng cao và ứng dụng

Advanced power electronics and applications

3

3

0

EE703110

Tự động điều khiển truyền động điện

Automation control for motor drives

3

3

0

EE701030

Năng lượng tái tạo và ứng dụng

Renewable sources and applications

3

3

0

EE701040

Bảo vệ và điều khiển HTĐ nâng cao

Advanced power system protection and control

3

3

0

EE701050

SCADA và Tự động hóa trạm điện

SCADA and Substation Automation

3

3

0

EE701060

Lưới điện thông minh

Smart Grid

3

3

0

EE701070

Truyền tải điện AC linh hoạt và truyền tải điện DC

Flexible AC transmission and HVDC

3

3

0

EE701080

Quản lý hộ tiêu thụ

Demand Side management

3

3

0

EE701090

Quản lý chất lượng điện năng

Power Quality Management

3

3

0

EE701100

Phân tích độ tin cậy và quản lý rũi ro trong hệ thống điện

Reliability analysis and risk management in power systems

3

3

0

EE701110

Quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng

Energy Management and Efficiency

3

3

0

EE701120

Phân tích và quản lý dự án năng lượng

Analyzing and Managing Energy Projects

3

3

0

EE701130

Giải tích hệ thống điện

Power system analysis

3

3

0

EE701140

Chuyên đề nghiên cứu về các công nghệ mới trong Kỹ thuật điện

Advanced Topics in modern technology of electrical engineering fields

3

3

0

EE701150

Chuyên đề nghiên cứu về An toàn điện và độ tin cậy

Advanced Topics in Electric safety and reliability

3

3

0

EE701160

Chuyên đề nghiên cứu về đo lường và giám sát điện năng trên lưới điện

Advanced Topics in Energy measurement and supervisory

3

3

0

EE701170

Chuyên đề nghiên cứu về tiết kiệm điện, năng lượng tái tạo, và bảo vệ môi trường

Advanced Topics in energy saving, renewable and green energy technology

3

3

0

EE701180

Chuyên đề nghiên cứu về thị trường điện

Advanced Topics in Electricity market

3

3

0

7. Thông tin liên hệ:

  • Phòng Sau đại học (Phòng B002)

Web: https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si

Email: sdh@tdtu.edu.vn

FB: https://www.facebook.com/sgs.tdtu/

Hotline: 0944 314 466

  • Khoa Chuyên môn (Phòng C117)

Thầy TS. Trần Đức Anh Minh

Email: tranducanhminh@tdtu.edu.vn

Phone: (+84)0902814085