VNPT Net looking for telecommunication engineers

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) đơn vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam- một trong những doanh nghiệp Viễn thông và Công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay Tổng Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng bổ sung nhân sự trong lĩnh vực kỹ thuật viễn thông- công nghệ thông tin. Kính mời những ứng viên xuất sắc tham gia tuyển dụng cho các vị trí sau:

 

STT

Vị trí

Mô tả công việc

Địa điểm làm việc

1.

Kỹ sư vận hành, khai thác thiết bị viễn thông

 • Vận hành khai thác thiết bị viễn thông
 • Phối hợp tuần tra các tuyến cáp quang thuộc phạm vi được giao quản lý
 • Kiểm tu và bảo dưỡng thiết bị Viễn thông, vật tư dự phòng tại trạm.
 • Lắp đặt, xử lý ứng cứu thông tin trong lĩnh vực được phân công.
 • Tham gia, xây dựng các phương án đảm bảo thông tin tại trạm.

 

 • Trạm VT Hòa Bình: 01 kỹ sư
 • Trạm VT Sơn La: 01 kỹ sư
 • Trạm VT Điện Biên: 01 kỹ sư
 • Trạm VT Lai Châu: 01 kỹ sư
 • Trạm VT Hà Giang: 01 kỹ sư
 • Trạm VT Lào Cai: 01 kỹ sư
 • Trạm VT Lạng Sơn: 01 kỹ sư
 • Trạm VT Cao Bằng: 01 kỹ sư
 • Đài Viễn thông Tây Nguyên: 05 kỹ sư
 • Đài Viễn thông Nha Trang: 02 kỹ sư
 • Đài Viễn thông Đông Hà: 01 kỹ sư
 • Khu vực TP.Hồ Chí Minh: 02 kỹ sư
 • Đài Viễn thông Tiền Giang: 04 kỹ sư

2.

Kỹ sư lắp đặt, sửa chữa thiết bị viễn thông

- Xử lý ứng cứu thông tin thiết bị truyền dẫn; truy nhập cố định

- Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị truyền dẫn; truy nhập cố định.

- Lắp đặt, nâng cấp, mở rộng và dịch chuyển thiết bị truyền dẫn; truy nhập cố định

- Thực hiện đo kiểm đánh giá chất lượng thiết bị dự phòng , thiết bị mới nhập trong lĩnh vực thiết bị truyền dẫn; truy nhập cố định

- Thực hiện lắp đặt, bảo dưỡng, ứng cứu, sửa chữa thiết bị cáp quang

- Đo kiểm hệ thống truyền dẫn, cáp quang

 • Khu vực TP.Hồ Chí Minh: 02 kỹ sư

3.

Chuyên viên điều hành khai thác/ vận hành khai thác mạng viễn thông

 • Vận hành khai thác, giám sát hệ thống; điều hành xử lý sự cố, ứng cứu thông tin, hỗ trợ xử lý PAKH các hệ thống viễn thông được giao.
 • Tham gia xây dựng phương án đảm bảo an toàn thông tin và điều hành xử lý ứng cứu thông tin
 • Khai báo cơ sở dữ liệu trên hệ thống khi điều chỉnh thay đổi, thêm mới theo quy hoạch và trên hệ thống khi thực hiện các giải pháp xử lý, nâng cao chất lượng mạng, dịch vụ

 

 • Trung tâm vận hành khai thác mạng khu vực miền Bắc (Hà Nội): 01 kỹ sư
 • Trung tâm vận hành khai thác mạng khu vực miền Trung (Đà Nẵng): 02 kỹ sư
 • Trung tâm vận hành khai thác mạng khu vực miền Nam (TP.Hồ Chí Minh): 02 kỹ sư

4.

Chuyên viên IT/ Quản trị hệ thống

 • Quản trị, khai thác các hệ thống máy chủ, hệ cơ sở dữ liệu, ứng dụng nền tảng và các dịch vụ mạng;
 • Triển khai các hệ thống, giải pháp Công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ, và quản lý mạng viễn thông/CNTT, OSS/BSS;
 • Thiết kế, phát triển, quản trị hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

 

 • Khu vực Hà Nội: 04 kỹ sư

5.

Chuyên viên an ninh mạng

 • Quản trị, vận hành các hệ thống bảo mật ISP:DDoS, PAM, SIEM, FW, IDS/IPS.
 • Quản lý, giám sát, đảm bảo ATTT cho hệ thống hạ tầng mạng và khách hàng của ISP.
 • Xây dựng, triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT hạ tầng mạng của ISP.
 • Đánh giá bảo mật các hệ thống tìm các lỗ hổng, triển khaigiải pháp khắc phục.
 • Rà soát, phân tích mã độc; điều tra, xử lý, ứng cứu sự cố mã độc.

 

 • Khu vực Hà Nội: 04 kỹ sư