HEINEKEN VIETNAM GRADUATE PROGRAM 2019

HEINEKEN%20Vietnam%20-%20Supply%20Chain%20NextGen.jpg

Chương trình QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ - HEINEKEN VIETNAM GRADUATE PROGRAM (HVGP) đã quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới. Các NHÀ LÃNH ĐẠO TƯƠNG LAI – Bạn đã sẵn sàng?

 

1.  Điều kiện ứng tuyển:

-   Có thể bắt đầu làm việc vào tháng 2/2020

-   Không quá 2 năm kinh nghiệm (không tính thời gian thực tập/tình nguyện viên)

-   GPA >= 7.0 hoặc tương đương

-   Trình độ tiếng Anh tốt

-   Có năng lực lãnh đạo

-   Sẵn sàng thay đổi địa điểm công tác theo yêu cầu công việc (được Công ty thu xếp chỗ ở nếu địa điểm công tác ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh)

2.  Phòng ban tuyển dụng:

-   Chuỗi cung ứng – Sản xuất (các chuyên ngành về Công nghệ, Điện – Điện tử, Kỹ thuật, Tự động hoá, Công nghệ thực phẩm,…..)

-   Chăm sóc Khách hàng và Kho vận (Customer Services & Logistics)

-   Mua hàng (Purchasing)

-   An toàn và môi trường (Safety & Environment)

3.  Hình thức ứng tuyển: Cựu sinh viên/sinh viên ứng tuyển ngay tại: http://supplychainnextgen.com/

     4. Đối tượng:

     -   Sinh viên mới tốt nghiệp

     -   Sinh viên năm cuối các ngành liên quan

     5. Hạn chót đăng ký: 07/11/2019