“One Day Offer” program of Bosch Engineering Vietnam

Công ty Bosch Engineering Việt Nam sẽ tổ chức chương trình “One Day Offer” vào ngày thứ 5, 4/4/2019.

Đây là chương trình dành cho các bạn sinh viên năm cuối ngành IT, Hệ thống thông tin, Điện – Điện tử, điện tử viễn thông. Các bạn sẽ có cơ hội trải qua tất cả các vòng phỏng vấn và nhận kết quả trong 1 ngày, cho các vị trí Intern/Fresher. Chi tiết: https://www.facebook.com/BoschEngineeringVietnam/photos/a.224379158296649/411837829550780/?type=3&theater. Đây là cơ hội rất tốt dành cho các bạn sinh viên khoa Điện - Điện tử.