Chuẩn đầu ra 2015, Ngành Kỹ thuật Điện, chương trình chất lượng cao

1. Tên ngành: Kỹ thuật điện - Mã ngành: 7520201

2. Trình độ: Đại học chính quy chương trình chất lượng cao

3. Văn bằng: Kỹ sư

4. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

  • Chương trình Ngành kỹ thuật điện – điện tử đào tạo kỹ sư có phẩm chất đạo đức, chính trị và sức khoẻ tốt, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, thi công, giám sát và vận hành, bảo dưỡng các loại thiết bị điện, các hệ thống điện quốc gia cao áp, hạ áp trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng; tham gia vào mạng lưới cung cấp điện, chiếu sáng, tự động hoá, điều khiển,… và các công việc có liên quan như hỗ trợ, tư vấn và kinh doanh trong lĩnh vực điện.
  • Để thực hiện được mục tiêu này, nội dung chương trình kỹ sư chất lượng cao đã được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu thế giới; nhu cầu của thị trường lao động; gắn kết lý thuyết với thực tiễn; kết hợp kiến thức chuyên môn và chuyên ngành với rèn luyện kỹ năng thực hành; chú trọng đến các kỹ năng mềm và thực tập doanh nghiệp; xây dựng ý thức tự học, tự nghiên cứu giúp sinh viên rèn luyện và hoàn thiện các phẩm chất nghề nghiệp cần thiết, đáp ứng được nhu cầu làm việc đa dạng của thị trường lao động chất lượng cao trong và ngoài nước.
  • Đào tạo kỹ sư chất lượng cao có khả năng nói và viết tiếng Anh tốt để có thể làm việc cho các công ty, doanh nghiệp hay tổ chức quốc tế ở trong nước cũng như ngoài nước. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp đại học có thể dễ dàng đăng ký học các chương trình sau đại học ở nước ngoài.

5. Chuẩn đầu ra của chương trình: Người học đại học ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử chất lượng cao sau khi tốt nghiệp, đạt được những kiến thức và kỹ năng cụ thể sau:

TT

Nội dung

Mô tả

Tiêu chí đánh giá

Thang đo

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị

- Hiểu các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức giáo dục quốc phòng;

- Nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học trong chương trình.

Khoa học xã hội, khoa học tự nhiên

Biết, hiểu và có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và tự nhiên để có thể xem xét giải pháp điều khiển tự động trong một bối cảnh tổng thể nhiều mặt: kỹ thuật, kinh tế, môi trường, xã hội.

Học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

Kiến thức chuyên môn

Cơ sở ngành

- Có kiến thức cơ sở về mạch điện, máy điện, an toàn điện;

- Có khả năng phân tích mạch điện, thiết kế các mạch điện đơn giản ứng dụng trong thực tế.

 

 

 

Học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần cơ sở ngành trong chương trình đào tạo.

Những hiểu biết, thông tin chuyên môn về Kỹ thuật điện

Có khả năng phân tích, nghiên cứu, thiết kế và vận hành các hệ thống điện quốc gia bao gồm:   mạng cao áp, trung áp và hạ áp trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện năng.

Học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo.

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng chuyên môn

- Vận hành nhà máy và hệ thống điện; nhà máy điện và trạm biến áp, bảo vệ relay và tự động hóa, hệ thống cung cấp điện, các cách thức vận hành và lắp đặt cho các hệ truyền động, kỹ thuật thiết kế chiếu sáng. Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ thiết kế và mô phỏng trên máy tính.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch về việc thiết kế và vận hành hệ thống điện trong nhà máy; dự toán kinh phí, kỹ thuật, thiết bị và nhân lực, thời gian thực hiện.

- Quản lý và triển khai thiết kế, bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống điện;

- Cập nhật và thống kê thông tin về pháp luật, kỹ thuật và công nghệ mới; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến Điện – Điện Tử; các thông tin về công việc đang thực hiện.

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn về Kỹ thuật điện - điện tử (trước khi ra trường).

Kỹ năng mềm

- Tối thiểu sinh viên đạt được 07 kỹ năng sau:

§ Kỹ năng thuyết trình;

§ Kỹ năng tư duy hiệu quả và

sáng tạo;

§ Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;

§ Kỹ năng giao tiếp và ứng xử;

§ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian hiệu quả;

§ Kỹ năng làm việc nhóm;

§ Kỹ năng viết hồ sơ xin việc ấn tượng và phỏng vấn tuyển dụng thành công.

- Kỹ năng an toàn, rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội: bơi liên tục được 50m; chơi tốt tối thiểu 1 môn thể thao;

Dự kiểm tra và đạt yêu cầu môn học và/ hoặc thực hiện thành công các yêu cầu trong công việc.

Kỹ năng ngoại ngữ

 

- Khóa 19: TOEIC 600 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương mức này.

- Khóa 20: IELTS 5.5 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

Chứng chỉ còn trong thời hạn giá trị

Kỹ năng tin học

 

- Chứng chỉ tin học MOS quốc tế về các nội dung:

§ Microsoft Office Word

§ Microsoft Office Excel

§ Microsoft Office PowerPoint

- Sử dụng tốt các phần mềm mô phỏng và thiết kế chuyên ngành (MATLAB,OrCAD,AutoCAD…).

- Chứng chỉ còn thời hạn giá trị (Khóa 19 đạt 700 điểm; Khóa 20 đạt 750 điểm)

- Dự kiểm tra và đạt yêu cầu các môn học có sử dụng các phần mềm.

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

- Nhận thức đúng về vai trò người làm kỹ thuật, đó là người tạo ra những sản phẩm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người và hiệu quả sản xuất, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước;

- Có tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

- Có tinh thần trung thực và trách nhiệm cao trong học thuật và nghiên cứu;

Được người hướng dẫn kiểm tra qua học tập, qua làm đồ án, thực tập, đồ án tốt nghiệp và đánh giá đạt.

Ý thức về cộng đồng, xã hội

- Có tinh thần tập thể, sẵn sàng tham gia các công tác ứng dụng kỹ thuật điện tử truyền thông để phục vụ Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể;

- Có ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những vấn đề cấp thiết của cộng đồng, của xã hội.

- Có ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường và xã hội khi nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm vì một mục tiêu phát triển bền vững.

- Tích cực tham gia các hoạt động thiết kế kỹ thuật phục vụ cộng đồng.

 

4

Vị trí người học sau khi tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

- Kỹ sư thiết kế;

- Nhân viên kỹ thuật tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế;

- Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu…

- Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc nhận định, giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành đã học.

Kết quả điều tra tình hình công việc của sinh viên sau thời điểm tốt nghiệp 1 năm

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học tiếp; lên bậc cao hơn

- Tham gia các chương trình đào tạo sau đại học ngành Kỹ thuật điện trong và ngoài nước;

- Tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để trở thành kỹ sư trưởng hoặc giám đốc kỹ thuật tại các doanh nghiệp chuyên ngành;

- Thực hiện được các nghiên cứu thiết kế về lĩnh vực hệ thống điện.

Tích lũy được số liệu và minh chứng qua các năm về cựu sinh viên.