Tuyển sinh chương trình 4+1

Ngày 7/10/2019

Điều kiện

  • Là sinh viên của Trường đại học Tôn Đức Thắng;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Ngày 26/08/2019
Khoa Điện – Điện tử hiện có 3 chương trình cao học: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật viễn thông.