Tuyển sinh chương trình 4+1

  • Sinh viên TDTU có nguyện vọng học chương trình 4+1;
  • Ngành bậc đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng/ngành gần với ngành đăng ký học bồi dưỡng sau đại học. 
  • Vui lòng truy cập: Tuyển sinh chương trình 4+1 để biết thêm thông tin chi tiết.