TS. Trần Việt Hùng

Nghiên cứu viên Khoa Điện - Điện tử
Email: tranviethung@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C117

Quá trình học tập

 • Tiến sĩ ngành Điện-Điện tử, trường Đại học Trinity College Dublin, Cộng hoà Ailen, 2009 - 2014.
 • Thạc sĩ ngành Tự động hoá và xử lý số tín hiệu và hình ảnh, trường Đại học Sư Phạm (ENS) Paris-Saclay, Cộng hòa Pháp, 2008 - 2009.
 • Cử nhân ngành Điều khiển tự động, trường Đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2003 - 2008.

Quá trình hoạt động chuyên môn

 • Năm 2014 - 2016: Nghiên cứu hậu Tiến sĩ tại Viện Viễn thông Telecom Paris, Cộng hòa Pháp.
 • Năm 2017 - 2018: Nghiên cứu viên tại trường Đại học Surrey, Vương Quốc Anh.
 • Năm 2019 - nay: Nghiên cứu viên tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TpHCM

nh vc nghiên cứu

 • Tối ưu hoá xác suất Bayes.
 • Hệ thống mạng thông minh nhân tạo (AI)
 • Hệ thống mạng năng lượng tái tạo
 • Hệ thống mạng cảm biến MIMO
 • Xử lý tín hiệu, âm thanh và ảnh.
 • Robotics.

Giải thưởng và đề tài khoa học

 • Người chủ trì và thực hiện đề tài cấp hậu Tiến sĩ: “Phân phối tài nguyên năng lượng và sóng vô tuyến trong điều kiện bất định về nguồn lưới điện” (SolarCell), tài trợ bởi Viện Viễn Thông Telecom Paris, Cộng hoà Pháp, 2014 - 2016
 • Tác giả chính bài báo xuất sắc nhất hội nghị dành cho Toán ứng dụng (Math Prize), Irish Signals and Systems Conference (ISSC), Cộng hoà Ailen, 2011.
 • Thực tập sinh cho luận án Thạc sĩ: “Phát hiện sai sót của tài xế bằng phương pháp thống kê”, tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu (European-FP7), 2009.
 • Chủ nhiệm đề tài sinh viên: “Nhận dạng mặt điều khiển PC”, (đạt giải nhất và giải ý tưởng cuộc thi “Sinh Viên Sáng Tạo 2007”), tài trợ bởi trường Đại học Bách Khoa, TpHCM
 • Đồng chủ nhiệm đề tài sinh viên: “Hiện đại hóa khách sạn với SCADA ứng dụng Labview và PLC Siemens” (đạt giải ba cuộc thi “Sinh Viên Sáng Tạo 2007”), tài trợ bởi trường Đại học Bách Khoa, TpHCM

Công bố khoa học

A. Tạp chí

[1]. V. H. Tran, M. Coupechoux, “Cost-constrained Viterbi algorithm for resource allocation in solar base stations”, IEEE Trans. on Wireless Communications, 2017 http://ieeexplore.ieee.org/document/7898519/

B. Hội nghị

[1]. Tran, V. H., Wang, W., Luo, Y., & Chambers, J. (2018, April). Bayesian inference for multi-line spectra in linear sensor array. In 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) (pp. 4254-4258). IEEE.

[2]. Tran, V. H., & Coupechoux, M. (2017). Cost-constrained Viterbi algorithm for resource allocation in solar base stations. IEEE Transactions on Wireless Communications, 16(7), 4166-4180.

[3]. Tran, V. H., & Quinn, A. (2011, May). The transformed variational Bayes approximation. In 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) (pp. 4236-4239). IEEE.

[4]. Tran, V. H., & Quinn, A. (2011). Variational Bayes variants of the Viterbi algorithm. In Proc. 22nd IET Irish Signals and Systems Conference (ISSC), (Dublin).

[5]. Hung, T. V., & Quinn, A. (2010). Online Bayesian inference for mixture of known components.