ThS. Trần Ngọc Bình

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: tranngocbinh@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ ngành Tự động hóa, Đại học Giao Thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh, 2007- 2010.
  • Kỹ sư ngành Điện Khí Hóa-Cung cấp Điện, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh, 1999-2004.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • 2005 - 2014: GiảngdạyTrườngCao ĐẳngGiaoThôngVậnTải TW3
  • 2015 - nay: Giảng dạy tại Trường Đại họcTôn ĐứcThắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Cung cấp Điện, Tự động hóa.