ThS. Trần Đình Cương

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: trandinhcuong@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2006 - 2008.
  • Kỹ sư, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2000 - 2005.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2005 - 2009: Làm việc tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3
  • Năm 2010 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Cung cấp điện, Kỹ thuật cao áp, Năng lượng mặt trời

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

[1] CD Tran, TT Nguyen, HM Hoang, BQ Nguyen, “One Rank Cuckoo Search Algorithm for Bi-Objective Load Dispatch Problem”, International Journal of Grid and Distributed Computing (2016), 9 (4), 13-26 (ISI)


[2] LH Pham, TT Nguyen, DN Vo, CD Tran, “Adaptive Cuckoo Search Algorithm based Method for Economic Load Dispatch with Multiple Fuel Options and Valve Point Effect”, International Journal of Hybrid Information Technology (2016), 9 (1), 41 -50 (Scopus)


[3] CD Tran, TT Dao, VS Vo, TT Nguyen, “Economic Load Dispatch with Multiple Fuel Options and Valve Point Effect Using Cuckoo Search Algorithm with Different Distributions”, International Journal of Hybrid Information Technology (2015), 8 (1), 305-316 (Scopus)


[4] CD Tran, SD Ho, “Augmented Lagrange Hopfield Network for Economic Emission Load Dispatch Problem with Quadratic Fuel Cost Function”, International Journal of Energy, Information and Communications (2015), 37-44

B. Hội nghị

[1] CD Tran, “Minimizing Generation Cost Of Electrical Hydrothermal Systems”, Ton Duc Thang University, HCM city, Vietnam, 2013