ThS. Hồ Đăng Sang

Giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Điện
Email: hodangsang@tdtu.edu.vn
Phòng làm việc: C118

Quá trình học tập

  • Thạc sỹ, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 2005 - 2007.
  • Kỹ sư, Trường đại học Bách khoa, Tp. Hồ Chí Minh, 1995 - 2000.

Quá trình hoạt động chuyên môn

  • Năm 2000 - 2003: Làm việc tại công ty sản xuất thiết bị viễn thông TELEQ
  • Năm 2003 - nay: Giảng dạy tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Lĩnh vực nghiên cứu

Electric machines, LV system, Electric devices

CÔNG BỐ KHOA HỌC

A. Tạp chí

 

B. Hội nghị

[1]. Ho Dang Sang, Pham Đinh Truc, “Effects Of Iron Loss On Adaptive Speed Control In Rotor Flux Oriented Control Of Induction Motor”, International Symposium on Electrical – Electronics Engineering – ISEE 2007, Ho Chi Minh City University of Technology, Ho Chi Minh City, VietNam.